Вътрешни правила за планиране, възлагане и организация на провеждането на процедури по обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки при МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД

Документи
Вътрешни правила 2014-10-01 16:43:00 Изтеглете файл