Доставка на диализни разтвори и сол за регенерация, необходими за дейността на Отделение за диализно лечение и нефрология (ОДЛН) при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново, за срок от 24 месеца

Обявление

15.05.2017 10:29:21