„Пране, гладене и поддръжка на болнично бельо и работно облекло, необходимо за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД“

Обявление

15.09.2016 10:21:09