ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS ЗА НУЖДИТЕ НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД

Обява

13.12.2019 12:26:07

Документация

13.12.2019 12:20:05

Протокол

31.12.2019 16:00:00