„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен сервиз на медицинска апаратура, необходима за дейността на Отделение по съдебна медицина на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД”

Обява

16.01.2019 12:46:17

Документация

16.01.2019 12:50:08

Протокол

31.01.2019 21:16:41