Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Заглавие Дата Файл
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти 2019-10-04 15:55:35 Изтеглете файл
Заповед № 274/04.10.2019г. за удължаване на срока 2019-10-04 15:54:00 Изтеглете файл