Доставка на лек автомобил за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново при условията на финансов лизинг

Обява

24.09.2019 14:00:38

Документация

24.09.2019 14:03:51

Протокол

09.10.2019 10:33:45