Информация за удължаване срока за подаване на оферти

Заглавие Дата Файл
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти 2018-05-02 15:49:45 Изтеглете файл
Заповед за удължаване на срока 2018-05-02 15:45:00 Изтеглете файл