„Избор на изпълнител за предоставяне на комплексно банково обслужване на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново”

Обява

09.12.2016 14:01:29

Документация

09.12.2016 13:45:34

Протокол

20.12.2016 15:08:32