Доставка на лек автомобил за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново при условията на финансов лизинг

Обява

11.02.2020 12:52:38

Документация

11.02.2020 12:54:11

Протокол

28.02.2020 13:10:12