Документация

Документи
Заповед за откриване 2015-01-13 16:27:00 Изтеглете файл
Проект на договор по позиция 2 2015-01-13 16:03:00 Изтеглете файл
Образци на документи 2015-01-13 16:02:00 Изтеглете файл
Проект на договор по позиция 1 2015-01-13 16:02:00 Изтеглете файл
Техническо задание 2015-01-13 16:01:00 Изтеглете файл
Указания за провеждане на процедурата 2015-01-13 16:00:00 Изтеглете файл