Извършване на комбинирана охранителна дейност-невъоръжена физическа охрана, видеонаблюдение и техническа охрана /СОТ/ на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"АД срок 12 месеца с идентификационен номер в АОП 9037981

Тук трябва да въведете текста на Вашата ПП. 

Публична покана

13.01.2015 15:59:10

Документация

13.01.2015 16:04:00

Протокол

29.01.2015 15:55:30