Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/UMTS и специализирани услуги, свързани с ползването на мобилни телефонни мрежи с идентификационен номер в АОП 9035823

Тук трябва да въведете текста на Вашата ПП. 

Публична покана

10.11.2014 16:31:00

Документация

10.11.2014 16:31:00

Протокол

26.11.2014 09:15:45