Открита процедура с предмет: Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново и обратно

Обявление

27.07.2018 11:43:39