Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Доклад по чл.103 от ЗОП 2018-11-08 16:08:57 Изтеглете файл
Протокол № 3 2018-11-08 16:08:36 Изтеглете файл
Протокол № 2 2018-11-08 16:08:19 Изтеглете файл
Протокол № 1 2018-11-08 16:07:57 Изтеглете файл