Документация за участие

Заглавие Дата Файл
Проект на договор 2019-01-30 16:03:31 Изтеглете файл
Образец 4А 2019-01-30 16:02:56 Изтеглете файл
Образци на документи 2019-01-30 16:01:55 Изтеглете файл
ЕЕДОП 2019-01-30 16:01:08 Изтеглете файл
Документация за участие 2019-01-28 13:19:56 Изтеглете файл
част Архитектура том 2 2019-01-28 13:15:22 Изтеглете файл
Част Архитектура том 1 2019-01-28 11:22:18 Изтеглете файл
Част ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ГЕОДЕЗИЯ, ПЪТНА, ПАРКОУСТРОЙСТВО - том 3 2019-01-28 11:15:58 Изтеглете файл
Част ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ГЕОДЕЗИЯ, ПЪТНА, ПАРКОУСТРОЙСТВО - том 2 2019-01-28 11:13:52 Изтеглете файл
Част ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ГЕОДЕЗИЯ, ПЪТНА, ПАРКОУСТРОЙСТВО - том 1 2019-01-28 11:11:36 Изтеглете файл
Част Конструктивна том 3 2019-01-28 11:10:47 Изтеглете файл
част Конструктивна том 2 2019-01-28 11:08:27 Изтеглете файл
Част Конструктивна том 1 2019-01-28 08:29:52 Изтеглете файл
Част Пожароизвестяване, ПБ, ОВК, Т, МГ том 2 2019-01-27 23:44:28 Изтеглете файл
Част Пожароизвестяване, ПБ, ОВК, Т, МГ том 1 2019-01-27 23:27:26 Изтеглете файл
Част Пътна връзка 2019-01-27 23:07:57 Изтеглете файл
Част ВиК 2019-01-27 22:52:40 Изтеглете файл
Част Пътна, Геодезия, ПБ, ПБЗ, ВОД 2019-01-27 22:40:29 Изтеглете файл
Част Електрическа том 3 2019-01-27 22:30:59 Изтеглете файл
Част Електрическа том 2 2019-01-27 22:21:20 Изтеглете файл
Част Електрическа том 1 2019-01-27 22:10:21 Изтеглете файл
Разрешение за строеж пътна връзка 2019-01-27 22:03:11 Изтеглете файл
Разрешение за строеж 2019-01-27 22:02:18 Изтеглете файл