„Изпълнение на дейности по СМР за обект: Изграждане на нов болничен корпус към база I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново”

Обявление

30.01.2019 15:37:26