Открита процедура с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново„

Обявление

15.07.2019 10:24:29