Решения на възложителите за завършване на процедурите

Заглавие Дата Файл
Решение за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител 2020-03-17 09:31:12 Изтеглете файл
Решение № 38 за класиране и определяне на изпълнител 2020-02-26 11:45:57 Изтеглете файл