Доставка на реактиви и консумативи, необходими за дейността на Клинична лаборатория, Микробиология, Вирусология, Отделение по трансфузионна хематология (ОТХ) и Отделение по клинична патология (ОКП) към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново

Обявление

28.10.2019 10:43:08

Публичен жребий

12.02.2020 12:28:16

Т