Доставка на реактиви и консумативи, необходими за дейността на Клинична лаборатория, Микробиология, Вирусология, Отделение по трансфузионна хематология (ОТХ) и Отделение по клинична патология (ОКП) към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново

Обявление

15.11.2017 11:25:07

Публичен жребий

07.02.2018 12:36:48