Договаряне без предварително обявление: Доставка на реактиви и консумативи, необходими за дейността на Клинична лаборатория, Микробиология, Вирусология, ОТХ и Отделение по клинична патология (ОКП) към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново

Покана за участие

02.04.2020 13:18:00