Пряко договаряне с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за стационарните пациенти и дежурен персонал на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя”

Договори и споразумения

13.09.2018 10:51:46

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Покана

06.07.2018 11:56:28