Пране, гладене и поддръжка на болнично бельо и работно облекло, необходимо за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД

Обявление

21.10.2019 12:58:16