Договаряне без предварително обявление: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеално диализно лечение, необходими за дейността на ОДЛН при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново”