Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Доклад по чл.103,ал.3 от ЗОП 2019-11-11 14:57:07 Изтеглете файл
Протокол №3 2019-11-11 14:56:25 Изтеглете файл
Протокол № 2 2019-11-11 14:55:46 Изтеглете файл
Протокол № 1 2019-11-11 14:55:05 Изтеглете файл