„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеално диализно лечение, необходими за дейността на Отделение за диализно лечение и нефрология (ОДЛН) при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново”

Обявление

30.09.2019 12:43:59