Решения на възложителите за завършване на процедурите

Заглавие Дата Файл
Решение за промяна на решение № 458/30.11.2018г. 2018-12-10 09:45:38 Изтеглете файл
Решения на възложителя 2018-11-30 12:24:43 Изтеглете файл