Открита процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново за срок от 12 месеца“

Обявление

10.08.2018 12:05:29

Жребий

26.11.2018 12:09:11