Открита процедура с предмет: „Доставка на пълен комплект лапароскопско оборудване с прилежащ инструментариум, необходими за дейността на Операционен блок при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД

Обявление

13.11.2017 12:23:57