Решения на възложителите за завършване на процедурите

Заглавие Дата Файл
Решение за промяна на решение за класиране 2020-03-27 15:53:40 Изтеглете файл
Решение за допълване и изменение на решение за класилане 2020-03-24 13:41:56 Изтеглете файл
Решение за класиране 2020-03-12 13:05:31 Изтеглете файл