Решения на възложителите за завършване на процедурите

Заглавие Дата Файл
Обявление за прекратяване по номенклатурни единици 2020-07-20 13:50:50 Изтеглете файл
Решение за промяна 2020-07-20 13:25:04 Изтеглете файл
Решение за промяна 2020-07-01 11:12:12 Изтеглете файл
Решение за промяна 2020-06-30 18:57:13 Изтеглете файл
Решение за промяна на решение за класиране 2020-06-10 19:22:54 Изтеглете файл
Решение за изменение на решение за класиране 2020-06-08 15:52:55 Изтеглете файл
Решение за промяна на решение за класиране 2020-06-05 13:05:51 Изтеглете файл
Решение за промяна 2020-06-02 15:05:06 Изтеглете файл
Решение за промяна на решение за класиране 2020-05-14 09:42:15 Изтеглете файл
Решение за изменение на решение за класиране 2020-05-12 14:42:37 Изтеглете файл
Решение за промяна на решение за класиране 2020-05-08 15:16:13 Изтеглете файл
Решение за промяна 2020-04-27 14:54:50 Изтеглете файл
Решение за промяна на решение за класиране 2020-03-27 15:53:40 Изтеглете файл
Решение за допълване и изменение на решение за класилане 2020-03-24 13:41:56 Изтеглете файл
Решение за класиране 2020-03-12 13:05:31 Изтеглете файл