Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Обавление за възлагане 2020-08-24 11:41:21 Изтеглете файл
Договор Софарма -2 2020-08-24 11:37:47 Изтеглете файл
Договор МТИ -2 2020-08-24 11:37:11 Изтеглете файл
Договор ОП-156 Истлинк България 2020-08-17 08:46:24 Изтеглете файл
Обявление за възлагане 5 2020-08-17 08:39:37 Изтеглете файл
Договор ОП-156 Истлинк България ЕООД 2020-08-17 08:37:08 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 3 2020-07-16 11:13:01 Изтеглете файл
Договор ОП-117 Инфомед ЕООД 2020-07-16 11:11:56 Изтеглете файл
Договор ОП-142 Агарта-ЦМ ЕООД 2020-07-16 11:10:31 Изтеглете файл
Договор ОП-145 МТИ ООД 2020-07-16 11:08:45 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2 2020-07-06 13:46:44 Изтеглете файл
Договор ОП-123 "Софарма Трейдинг"АД 2020-07-06 13:15:17 Изтеглете файл
Договор ОП-122 "Елпак Лизинг"ЕООД 2020-07-06 13:13:22 Изтеглете файл
Договор ОП-120 "Хелмед България"ЕООД 2020-07-06 13:09:58 Изтеглете файл
Договор ОП-118 "Химтекс"ООД 2020-07-06 13:08:48 Изтеглете файл
Договор ОП-115 "Ка-М.Медикъл ЕООД 2020-07-06 13:06:49 Изтеглете файл
Обявление з0а възложена поръчка 2020-06-15 11:16:47 Изтеглете файл
Договор ОП-110 Медитрей ЕООД 2020-06-15 11:15:23 Изтеглете файл
Договор ОП-109 Алви Мед ООД 2020-06-15 11:14:18 Изтеглете файл
Договор ОП-90 Фьоникс Фарма ЕООД 2020-06-15 11:13:03 Изтеглете файл
Договор ОП-94 РСР ЕООД 2020-06-15 11:12:07 Изтеглете файл
Договор ОП-91 Медикард ООД 2020-06-15 11:11:10 Изтеглете файл
Договор ОП-89 Б.Браун МедикалЕООД 2020-06-15 11:09:46 Изтеглете файл