„Доставка на медицински консумативи, необходими за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново за срок от 24 месеца“

Обявление

14.10.2019 10:31:47

Жребий

04.03.2020 15:36:08