„Доставка на медицински консумативи, необходими за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново за срок от 24 месеца“

Обявление

14.09.2017 15:27:40