Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР за обект: Изграждане на нов болничен корпус към база I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново

Обявление

09.06.2017 13:51:12