„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново”

Обявление

12.12.2016 11:05:44

Протоколи и доклади на комисиите

27.01.2017 11:02:25

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях