Решения на възложителите за завършване на процедурите

Заглавие Дата Файл
Обявление за възложена поръчка 2020-06-26 18:59:23 Изтеглете файл
Обявление за прекратени номенклатури 2020-06-26 15:10:22 Изтеглете файл
Решение № 128/12.06.2020г. за изменение 2020-06-12 09:56:29 Изтеглете файл
Решение № 113/01.06.2020г. 2020-06-02 12:09:55 Изтеглете файл