Решения на възложителите за завършване на процедурите

Заглавие Дата Файл
Заповед за изменение на влязло в сила решение 2018-04-24 15:30:04 Изтеглете файл
Заповед за изменение на влязло в сила решение №166 2018-04-19 12:49:28 Изтеглете файл
Заповед за изменение на влязло в сила решение 2018-04-17 13:07:36 Изтеглете файл
Решение за класиране 2018-04-02 11:42:17 Изтеглете файл