Открита процедура с предмет: „Доставка на ехокардиограф за нуждите на Отделение по кардиология при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново“

Обявление

24.03.2017 10:26:34

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

02.05.2017 09:49:35

Съобщение за отваряне на ценовите предложения