Пряко договаряне с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна за стационарните пациенти на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя”