„Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти и дежурен персонал на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД по различните диети за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“

Обявление

01.03.2018 10:26:26