Публично състезание с предмет: „Доставка на диализни разтвори и сол за регенерация, необходими за дейността на Отделение за диализно лечение и нефрология (ОДЛН) при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново, за срок от 24 месеца ”

Обявление

04.07.2019 14:59:30

Друга информация

26.07.2019 13:46:07