Открита процедура с предмет: „Изпълнение на дейности по СМР за обект: Изграждане на нов болничен корпус към база I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново”

Обявление

19.11.2018 10:44:53