„Доставка на видеогастроскоп и видеоколоноскоп с HD резолюция, необходима за дейността на Отделение по гастроентерология при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД ”

Обявление

06.12.2016 12:18:15