„Доставка на медицинска апаратура, необходими за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД по 7 обособени позиции“

Обявление

14.05.2018 10:41:23