Открита процедура с предмет: „Доставка на 5 броя хемодиализни апарати и водоочистваща система за отделение по хемодиализа при МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД“

Обявление

12.12.2018 10:34:17