Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП

Заглавие Дата Файл
Становище за осъществен контрол ІІ-ри етап 2020-01-06 09:03:56 Изтеглете файл
Становище за извършена проверка от външен експерт по чл.232а ЗОП 2019-12-17 15:43:04 Изтеглете файл
Становище на АОП І-етап по чл.232,ал.3,т.1 от ЗОП 2019-12-17 15:40:19 Изтеглете файл