Доставка на апаратура за продължителна дихателна реанимация и анестезиологични апарати за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД