„Абонаментно сервизно обслужване на ангиографски апарат INNOVA IGS 530 и оборудване към него, находящ се в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново„

Обявление

01.04.2019 10:59:59