„Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново и обратно” с идентификационен номер в АОП 00052-2015-0008

Обявление

12.06.2015 11:06:25